کادر اجرایی دبیرستان دوره اول سلام

دبیرستان سلام سهروردی اولین دبیرستان دوره اول سلام با تیمی با تجربه و متخصص توانسته است در حوزه آموزش و پرورش موفقیت های عالی را داشته باشد.

محسن حسن آبادی

محسن حسن آبادی

مدیریت

مدیر اولین دبیرستان دوره اول سلام از ابتدا تا اکنون

ناصر مستعمی

ناصر مستعمی

معاونت اجرایی

چند خط توضیح

عباس عباس زاده

عباس عباس زاده

معاونت فرهنگی

چند خط توضیح

مهدی بیگدلی

مهدی بیگدلی

معاونت آموزشی

چند خط توضیح

صالح شجرع پور

صالح شجرع پور

مشاور تحصیلی پایه هفتم

چند خط توضیح

سید مهدی امین زاده

سید مهدی امین زاده

مشاور تحصیلی پایه هشتم

چند خط توضیح

مهدی انوری زاده

مهدی انوری زاده

مشاور تحصیلی پایه نهم

چند خط توضیح

حامد حسن آبادی

حامد حسن آبادی

معاونت IT

چند خط توضیح

مهدی مقدم

مهدی مقدم

روابط عمومی

چند خط توضیح